Profilflater

Pr. i dag finnes det har 8 punktfester i lyktestolper langs FV 755 fra Shell-stasjonen mot kirka. Disse punktene kan brukes med gateflagg for å profilere. Vi ønsker å tilby flere fysiske steder for profilering, men like så viktig også å kunne profilere digitalt. Dette er under arbeid og vi mottar gjerne innspill fra dere.

Vi har også i løpet av året 2016 fått laget et profileringsskilt på 3 x 3.5 m som står ved utgangen av Lydersen svingene, sett fra Røra. Skilt benyttes pr. i dag til å profilere Inderøy.


Her følger en link til reklame langs offentlig veg hentet fra vegvesenets sider:
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Lover+og+regler/sette+opp+reklame