Hvorfor er det utviklet en merkevare for Inderøy?

Hensikten med Inderøyprofilen er å skape (nye) muligheter for alle i Inderøy som ønsker profilering og hvor dette enkelt kan gjenskapes og gjennomføres over tid, uavhengig av tidsperiode i året.

  • At innbyggere og besøkende kjenner til og vet når aktiviteter (arrangement) skjer i Inderøy.
  • At det blir en synlig profilering av aktører/ aktiviteter/ arrangement i Inderøy før – og under gjennomføring.
  • At det skapes profileringsflater som kan gjenbrukes over tid.
  • At en bidrar til omdømmebygging og stedsidentitet som gjør Inderøy kommune til et attraktivt sted å besøke og et ettertraktet sted å bo.
  • At vi bidrar til samhandling mellom kommunen og samfunnet — Inderøy, «Best – i lag» hvor kommunen også kan/ bør være en aktør i profileringen.